«Το πρώτο νομοσχέδιο ανάπτυξης με έργα και όχι με λόγια, δεν υπόσχεται, πράττει»