Έχουμε αύξηση των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη με γεωμετρική πρόοδο