Πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς και να συνεχίσουμε την προσπάθεια.