“Να επαναφέρουμε στην ελληνική οικονομία τη δημιουργία, την παραγωγή, την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα”