Είναι η στιγμή για το επόμενο βήμα. Η αντοχή του κόσμου να γίνει ελπίδα.