Τρεις οδικοι άξονες αποδίδονται σε κυκλοφορία στις 9 Σεπτεμβρίου 2013.