Ζήτημα δημοκρατίας και ανάπτυξης η αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος