Θα δώσω την μάχη στη Β΄ Αθήνας μέσα από το κόμμα μου το ΠΑΣΟΚ