Η επίπονη προσπάθεια συνεχίζεται. Έχουμε αποτελέσματα. Βγαίνουμε από την κρίση.