Το νέο Κοινωνικό Κράτος είναι το Κράτος Δικαίου για όλους και όχι το Κράτος παροχών και επιδοτήσεων για λίγους.