Να αλλάξουμε. Δεν δεχόμαστε την πολιτική αντίληψη που υπαγορεύει να λειτουργούμε όπως πριν