Να μην οδηγηθούν οι πολίτες σε μια πόλωση η οποία είναι αδιέξοδη