Πατριωτική πολιτική είναι η συνεννόηση | ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ