Χρειαζόμαστε προσπάθεια συνεννόησης σε εθνικό και λαϊκό επίπεδο