Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια το πρόβλημα, αλλά μέρος της λύσης