Η κρίσιμη ρητορική είναι: Συνεργασία, Συνεννόηση, Καθημερινή διαβούλευση, Προγραμματική Συμφωνία