«Η επαγγελματική αστυνομία αποτελεί την απάντηση στην πάταξη της τρομοκρατίας»