Χρειάζονται δυο σχέδια για το προσφυγικό – Σχέδιο ασφάλειας, σχέδιο συμβίωσης με τους πρόσφυγες