Η αποκατάσταση του ναού της Μητρόπολης Αθηνών ολοκληρώνεται