«Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις, υπάρχουν επιλεκτικές συμμαχίες»