Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων
21/01/2021

Αστυνομία 2021: Από τον 20ο στον 21ο αιώνα

Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων