Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
png-2chrisochoidis

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΚΕΨΗ - ΑΡΘΡΑ

Χρειαζόμαστε μια επαναθεμελίωση των πραγμάτων

_______

Της δημοκρατικής συμμετοχής, του περιεχομένου των ατομικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, των υποχρεώσεών μας απέναντι στην πολιτεία και τον συνάνθρωπο, των ορίων που θέτει η καθημερινή μας συνύπαρξη και συνδιαλλαγή, των ευθυνών μας ως πολίτες απέναντι σε μια κοινή δοκιμασία. — ΜΧ