Αυτοδύναμη Ν.Δ. για την οικοδόμηση της ισχυρής Ελλάδας