Σπέρνει σύγχυση επειδή δεν είναι σε θέση να παράγει πολιτική