Καταργήθηκε το άσυλο των εγκληματιών και όχι το άσυλο των ιδεών