Δίκαιες δίκες, δημοκρατικές νίκες και πληγές που παραμένουν ανοιχτές