Η ασφάλεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη